Στην ερώτηση «ποιος νομίζεις ότι είσαι ρε;» η απάντηση είναι «που να σου εξηγώ τώρα!».