Υπάρχει μια θεμελιώδεις διαφορά μεταξύ του “ζω” και του “υπάρχω”.