Όλοι έχουμε κάνει ένα ταξίδι αξέχαστο. Αυτό είναι το δικό μου.